Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Cele turystyczne od A do Z » Hrabačovska dzwonniczka

Hrabačovska dzwonniczka

Wydrukować
Hrabačovska dzwonniczka
Hrabačovská zvonička Hrabačovská zvonička 1
Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice
Email: info@jilemnice.cz
Telefon: +420 481 541 008
Web: http://www.ic.mestojilemnice.cz
Mapa: Widzenie

Jeden z obiektów architektury ludowej - murowana kapliczka z 1870 r., z elementami wpływów barokowych. Nasi przodkowie z wyczuciem wkomponowali ją w krajobraz, tak że dźwięk niesie się stąd pięknie przez całą szeroką dolinę u zbiegu Jizerki i Jilemki. Kapliczkę znajdziemy niedaleko zrębowego domu o nr 744 między wysokimi jesionami i jaworami. Całe to miejsce ma nie tylko ważną funkcję krajobrazotwórczą, ale przede wszystkim niepowtarzalny czar.