Logo Královéhradeckého kraje

Implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2021

Smlouva 21RGI01-0014, realizace 1/2021 - 12/2021

Projekt umožní řešit jednotně regionální rozvoj celého regionu Krkonoš v horských i podhorských oblastech. Cílem projektu je dále postupovat v realizaci projektů zařazených do Akčního plánu a tím podpořit malé a střední podnikatele v území, zajistit udržení a posílení pracovních míst, zajištění infrastruktury a další.

Získaná dotace 300.000 Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.