Logo Libereckého kraje

Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2021

Smlouva OLP/141/2021, realizace 1/2021 - 12/2021

Cílem projektu je zajistit po organizační, technické a personální stránce pokračování realizace prioritních projektů schváleného Akčního plánu Integrované strategie rozvoje region Krkonoše, koordinaci jednotlivých partnerů v regionu kraje i na celostátní úrovni.

Získaná dotace 200.000 Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje. www.kraj-lbc.cz