Logo Královéhradeckého kraje

Úprava lyžařských běžeckých tras v královéhradecké části Krkonoš 2021/2022

Smlouva 21CRG01-0006, realizace 7/2021 - 6/2022

Projek je zaměřen na úpravu lyžařských běžeckých tratí v královéhradecké části Krkonoš v rozsahu 259 km. Dotace bude použita na částečnou úhradu nákladů subjektů podílejících se na realizace projektu (výdaje spojené se strojovou úpravou tratí), případně na tvorbu a údržbu orientačního značení.

Získaná dotace 524.000 Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.