Mohyla Bohumila Hanče

Aktivity svazku

Posláním Krkonoše – svazek měst a obcí je realizace aktivit v oblasti regionálního rozvoje území a dále vykonávání funkce oblastní destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše.

Aktivity v oblasti regionálního rozvoje

Krkonoše - svazek měst a obcí se stal jedním z hybatelů regionálního rozvoje regionu. K naplnění této role trvale podporuje veřejnou diskuzi a sám se skrze své spolupracovníky zapojuje do koncepčních diskuzí o budoucnosti regionu. Svazek Krkonoše směřuje v intencích svých stanov a Programu rozvoje cestovního ruchu k všestranné podpoře předpokladů pro plnohodnotný život obyvatel Krkonoš. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji cestovního ruchu, jako jednomu z pilířů místní ekonomické stability, který má i mimořádnou perspektivu. Svazek se soustředí především na řešení souvisejících problémů, které mají celokrkonošský dosah.

Mezi nejdůležitější realizované aktivity patří zpracování a spolupráce při tvoření rozvojových a strategických dokumentů:

Pro podporu regionálního rozvoje specifického území oblasti Krkonoše a rovněž jako platforma pro otevřenou diskuzi umožňující sdílení názorů a zkušeností regionálního rozvoje této oblasti jsou provozovány stránky www.rozvoj.krkonose.eu.

Aktivity v oblasti cestovního ruchu

Krkonoše – svazek měst a obcí je certifikovanou oblastní destinační společností, realizuje aktivity destinačního managementu a marketingu na území turistické oblasti Krkonoše a věnuje se dalším aktivitám v oblasti cestovního ruchu s cílem propagovat značku „Krkonoše – jedinečné navenek, přátelské uvnitř“:

  • koordinace činnosti informačních center TO Krkonoše,
  • koordinace úpravy běžeckých tratí – usměrňování návštěvnosti,
  • koordinace provozu turistických autobusů,
  • zajištění kompletního marketingu celokrkonošských projektů a TO Krkonoše (online, propagační materiály, spoty, organizace tripů, ..)
  • prezentace TO Krkonoše na veletrzích, prezentačních akcích,
  • příprava a realizace projektů, využívání grantů,
  • provoz turistického webu www.krkonose.eu, www.pohadkove.krkonose.eu, www.neznamekrkonose.cz,
  • ediční, vzdělávací činnost,
  • spolupráce s dalšímu subjekty (kraje, CzT, MMR, odborné asociace, Správa KRNAP, polští partneři, média, obce, …),
  • podpora členů Fondu cestovního ruchu TO Krkonoše.

S partnery z oblasti podnikatelské sféry spolupracujeme prostřednictvím Fondu cestovního ruchu

Nejdůležitější projekty Svazku Krkonoše