Koordinační aktivity Svazku

Koordinační aktivity Svazku

Jednou z hlavních rolí Svazku Krkonoše je koordinační činnost. Rozdělení Krkonoš administrativním členěním do dvou krajů nutí zástupce veřejných i komerčních služeb sdružovat se a koordinovat svoji činnost v rámci území Krkonoš a v jeho prospěch. Spolupráce na dlouhodobě udržitelném rozvoji celokrkonošských projektů, produktů, ale i nových záměrů probíhá na různých pracovních skupinách a marketingových setkáních.

Svazek Krkonoše (DMO) organizuje a účastní se různých setkání dalších aktérů cestovního ruchu, jejichž cílem je zabývat se praktickými otázkami v oblasti cestovního ruchu v destinaci, rozvoj existujících produktů turistické nabídky destinace, řešení souvisejících odborných záležitostí a výsledky přenášet do rozhodování o směřování destinace. Jsou to například tyto:

 • Marketingové setkání informačních center
 • Pracovní skupina „Krkonošská pivní stezka“
 • Setkání s upravovateli běžeckých tratí v rámci KLBR (Krkonoše – lyžařský běžecký ráj)
 • Pracovní skupina „Propojování lyžařských areálů“
 • Pracovní skupina k Zásadám Péče KRNAP 2020+
 • Řídící skupina ISRRK
 • Pracovní skupina „Železniční doprava“
 • MAS Krkonoše – koordinátor Krkonošského originálního produktu
 • Setkání oblastních DMO Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje
 • Setkání všech členů destinačního fondu, rady fondu
 • A další vzdělávací semináře

Podrobnější informace o koordinační činnosti Svazku Krkonoše