Krkonoše

Statistické sledování dat

V souladu s „Metodickým postupem pro systém sledování ukazatelů o vývoji destinace“, který je platný pro „Kategorizaci organizací destinačního managementu“ sledujeme, zpracováváme a využíváme jako oblastní destinační společnost tyto statistické údaje:

  • Behavio brand audit - kvantitativní výzkum Krkonoše - říjen 2020
  • data ČSÚ,
  • návštěvnost informačních center,
  • návštěvnost turistických cílů,
  • zbytková data operátorů 2017, 2018, 2019 (bude v 2020).

Data o návštěvnosti dodáváme agentuře CzechTourism, která je implementuje do Marketingového informačního systému https://tourdata.cz/temata/data/.

Marketingový informační systém je nástroj, který umožňuje prezentaci vybraných dat a usnadňuje jejich analýzu. Hlavním cílem MIS je poskytovat informace nejen subjektům působícím v cestovním ruchu, ale i studentům a zájemcům z jiných oborů. Systém podporuje systematické shromažďování data a jejich analýzu, a v neposlední řadě poskytuje zpětnou vazbu pro marketingové aktivity.

Ke stažení
Další soubory
formát zip (337.52 KB)
formát zip (299.87 KB)
formát zip (396.23 KB)