Krkonoše

Statistické sledování dat

V souladu s „Metodickým postupem pro systém sledování ukazatelů o vývoji destinace“, který je platný pro „Kategorizaci organizací destinačního managementu“ sledujeme, zpracováváme a využíváme jako oblastní destinační společnost tyto statistické údaje:

Data o návštěvnosti dodáváme agentuře CzechTourism, která je implementuje do Marketingového informačního systému.

Marketingový informační systém je nástroj, který umožňuje prezentaci vybraných dat a usnadňuje jejich analýzu. Hlavním cílem MIS je poskytovat informace nejen subjektům působícím v cestovním ruchu, ale i studentům a zájemcům z jiných oborů. Systém podporuje systematické shromažďování data a jejich analýzu, a v neposlední řadě poskytuje zpětnou vazbu pro marketingové aktivity.