Krkonoše

Statistické sledování dat

V souladu s „Metodickým postupem pro systém sledování ukazatelů o vývoji destinace“, který je platný pro „Kategorizaci organizací destinačního managementu“ sledujeme, zpracováváme a využíváme jako oblastní destinační společnost tyto statistické údaje:

  • Behavio brand audit - kvantitativní výzkum Krkonoše - říjen 2020,
  • Studie socioekonomické návštěvnosti Krkonoš - 2017-2019,
  • data ČSÚ - 2012-2017, 2018, 2019, 2020
  • návštěvnost informačních center - 2017-2021,
  • návštěvnost turistických cílů - 2018, 2019, 2020
  • ohlédnutí za letní turistickou sezonou - 2020, 2021,
  • zbytková data operátorů 2017, 2018, 2019.

Data o návštěvnosti dodáváme agentuře CzechTourism, která je implementuje do Marketingového informačního systému https://tourdata.cz/temata/data/.

Aktuálně je zveřejněn Interaktivní HUZ report 2020 pro oblastní certifikované DMO – Tourdata a výsledky statistik z hromadných ubytovacích zařízení za rok 2020.

Marketingový informační systém je nástroj, který umožňuje prezentaci vybraných dat a usnadňuje jejich analýzu. Hlavním cílem MIS je poskytovat informace nejen subjektům působícím v cestovním ruchu, ale i studentům a zájemcům z jiných oborů. Systém podporuje systematické shromažďování data a jejich analýzu, a v neposlední řadě poskytuje zpětnou vazbu pro marketingové aktivity.