Jednotný vizuální styl turistického regionu Krkonoše

Turistický region Krkonoše má od roku 2005 své logo a jednotnou grafiku, která podléhá čas od času drobným úpravám a vylepšením. Krkonoše - svazek měst a obcí, který byl iniciátorem jejich vzniku, je využívá na všech tištěných i elektronických propagačních materiálech, na panelech (naučných i mapových) umísťovaných v terénu, apod.

Cílem je posílení jednotného pojetí prezentace Krkonoš a podpora uceleného vnímání regionu u domácích i zahraničních návštěvníků. Ve vyspělých regionech se již posílení jednotné grafické podoby propagačních materiálů osvědčilo a je tedy úkolem celých Krkonoš a všech subjektů cestovního ruchu, které to s tímto regionem myslí vážně, přiblížit se k podobným standardům.

Grafický manuál i logo Krkonoš je možno využít se souhlasem Svazku. Přispěvatelům do Fondu cestovního ruchu Krkonoš je k dispozici zdarma. Oficiální grafika Krkonoš a také logo lze použít pouze v souladu s přiloženými grafickými vzory a grafickým manuálem. Grafický manuál a logo Krkonoš jsou k dispozici všem zájemcům z veřejné i privátní sféry. Jsou určeny těm, kteří chtějí přispět k rozvoji cestovního ruchu v Krkonoších.

Grafický manuál a logo jsou chráněny autorskými právy a nakládání s nimi je v kompetenci Krkonoše - svazek měst a obcí (kontakt: RNDr. Miroslava Chaloupská - tel: 499 405 732, email: Chaloupska@muvrchlabi.cz Máte-li zájem připojit se a prezentovat svoje aktivity a Krkonoše, tak využijte výhod jednotného grafického vzhledu a loga Krkonoš a kontaktujte nás.