Logo turistického regionu Krkonoše

Turistický region Krkonoše má od roku 2005 své logo a jednotnou grafiku, která podléhá čas od času drobným úpravám a vylepšením. Krkonoše - svazek měst a obcí, který byl iniciátorem jejich vzniku, je využívá na všech tištěných i elektronických propagačních materiálech, na panelech (naučných i mapových) umísťovaných v terénu, apod.

Cílem je posílení jednotného pojetí prezentace Krkonoš a podpora uceleného vnímání regionu u domácích i zahraničních návštěvníků. Ve vyspělých regionech se již posílení jednotné grafické podoby propagačních materiálů osvědčilo a je tedy úkolem celých Krkonoš a všech subjektů cestovního ruchu, které to s tímto regionem myslí vážně, přiblížit se k podobným standardům.

Logo Krkonoš je možno využít se souhlasem Svazku. Přispěvatelům do Fondu cestovního ruchu Krkonoš je k dispozici zdarma. Logo lze použít pouze v souladu s přiloženým grafickým manuálem. Logo Krkonoš je k dispozici všem zájemcům z veřejné i privátní sféry. Je určeno těm, kteří chtějí přispět k rozvoji cestovního ruchu v Krkonoších.

Grafický manuál a logo jsou chráněny autorskými právy a nakládání s nimi je v kompetenci Krkonoše - svazek měst a obcí (kontakt: Magdaléna Škapová - tel: 499 405 701, email: mskapova@krkonose.eu). Máte-li zájem připojit se a prezentovat svoje aktivity a Krkonoše, tak využijte výhod jednotného grafického vzhledu a loga Krkonoš a kontaktujte nás.

Ke stažení
Další soubory