Tiskové zprávy

Bezpečný pohyb po krkonošských horách

Bezpečný pohyb po krkonošských horách

Destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše-svazek měst a obcí, pro obyvatele i návštěvníky regionu vydala článek na téma „Bezpečně po horách“. V něm shrnuje a opakuje to nejdůležitější, co by měl každý z nás mít před výletem do hor na paměti. Poradí s vybavením, aplikacemi, které mohou zachránit život, upozorňuje na možnost uzavírek, připomíná pravidla chování na území národního parku. Jeho autorka Alena Cejnarová, manažerka Destinační společnosti Svazku Krkonoše, ho zpracovala k praktickému využití a k užitečnosti všem. 

Ke stažení
Opravdové Krkonoše

Opravdové Krkonoše – nosný projekt budoucnosti

Opravdové Krkonoše poukazují a navazují na tradiční roli boudařů a bud, ve kterých kdysi hospodařili, nyní ubytovávají. Každá z nich má svůj neopakovatelný příběh. Opravdové Krkonoše podporují myšlenku „slow-travel cestování“, která je jednou z forem udržitelného cestovního ruchu. Propagují důležitost ochrany přírody, biodiverzity i ohleduplného chování v území.

Ke stažení
Jízda s hrabětem

Jízda s hrabětem, aneb: zábavná hra do lokálky na trati Pojizerský Pacifik

Nový produkt, vytvořený u příležitosti Roku Harrachů z „pera“ Destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše – svazek měst a obcí, cílený ve snaze podpořit udržitelnou formu dopravy na lokální železnici Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, v duchu odkazu hraběte Jana Harracha, představuje manažerka

Ke stažení
Pohádkové Krkonoše

Seznamte se s novinkami v Pohádkových Krkonoších 2023

Louky rozkvétají a lesy se zelenají. Ten správný čas naplánovat si výlety do přírody nadchází. Motivací vydat se s dětmi do nejvyšších českých hor může být např. třetím rokem společné rodinné putování Pohádkovými Krkonošemi včetně jejich razítkovací hry. Přináší tipy na výlety, hry pro děti a odměny za nasbíraná razítka. Team certifikované oblastní Destinační společnosti pro Krkonoše, Krkonoše – svazek měst a obcí pro sezonu roku 2023 razítkovací hru rozšířil. Putování je obohaceno o dvanáct nových razítkovacích míst, o nové ceny i hry.

Ke stažení
Krkonošský národní park

Zásady péče budou mít podstatný vliv na rozhodování Správy KRNAP

Na 25. zasedání Rady KRNAP vznikla dohoda mezi Správou KRNAP a Radou KRNAP na návrhu Zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo na roky 2023–2038. Zásady péče jsou třetí, po managementové zonaci a klidových územích poslední nový nástroj péče a ochrany, jehož existenci ve všech národních parcích předpokládá tzv. národně-parková novela zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017. Tento strategický dokument nahrazuje dřívější Plány péče a pro Správu KRNAP je závazný. Nyní v souladu se zákonem Zásady péče vyhlásí Ministerstvo životního prostředí formou protokolu.

Krkonošský cyklobus

Cyklobusy křižují Krkonoše dvě desítky let. Provoz zahajují 27. května 2023

„Když před dvaceti lety přišel Svazek Krkonoše s myšlenkou cyklobusů, nebyl jsem optimista. Domníval jsem se, že zavedení pravidelných autobusových linek bude těžký úkol, který přežije možná jenom několik sezon. Jsem rád, že jsem se mýlil,“ uvádí Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše a pokračuje: „Prokázalo se, že cyklobusy jsou životaschopný projekt a Liberecký a Královéhradecký kraj ho začaly financovat. Kdyby byl špatný, kraje by dotaci zrušily a linky by nebyly.“

Ke stažení