Tiskové zprávy

Vznikla Rada Fondu cestovního ruchu Krkonoše

Při oblastní destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše - Svazek měst a obcí Krkonoše nově vznikla Rada Fondu cestovního ruchu (FCR).

Pro užší komunikaci a možnost spolurozhodování o plánovaných projektech zaměřených na rozvoj cestovního ruchu, marketingových aktivitách, rozvoji turistických produktů byla ustanovena Rada FCR složená z 5 členů zástupců samosprávy, 4 členů zástupců podnikatelů a hostů.

Jednání Rady FCR je plánováno nejméně čtyřikrát ročně, dále dle potřeby. Členové se budou spolupodílet na projednávání a schvalování podkladů pro tvorbu marketingového plánu na další období, společným marketingem na koordinaci záměrů a realizaci projektů na podporu cestovního ruchu, na rozvoji stávajících celokrkonošských projektů i turistických produktů, na podpoře a realizaci nových apod.“ doplnila Eva Šulcová, ředitelka oblastní destinační společnosti.

Ke stažení
formát pdf (238.88 KB)
Brožura Krkonoše s dětmi

Krkonoše s dětmi

Svazek Krkonoše opět obohatil svoji knihovničku celokrkonošských tištěných propagačních brožur. Ta nejnovější „Krkonoše s dětmi“ obsahuje patnáct tipů pro menší i větší výletníky, včetně dobrých a užitečných rad např. s parkováním či občerstvením na trase.

Získáte ji zdarma v Regionálním turistickém informačním centru Krkonoše ve Vrchlabí a v dalších spolupracujících krkonošských turistických informačních centrech. Je vydána v česko-německé a anglicko-polské mutaci. Stáhnout si ji můžete také na novém webovém portále.

Ke stažení
formát pdf (335.13 KB)

Svazek Krkonoše spustil nový web

Webové turistické stránky www.krkonose.eu destinační společnosti Svazek Krkonoše mají nový kabát. Lépe napomohou vám, vašim hostům i dalším návštěvníkům při plánování volného času. 

Stránky jsou přehledné, jednoduché a moderní. Změnila se struktura, design. Přibylo mnoho informací. Obsahují tipy na výlety, různé akce a mnoho dalšího. Pracovnice Svazku Krkonoše věří, že se budou líbit a stanou se užitečným průvodcem, rádcem i pomocníkem.

Zapojte se - Nově je na webových stránkách krkonose.eu vypsána soutěž o dva rodinné poukazy na Stezku korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Můžete soutěžit i vy!

Ke stažení
formát pdf (223.53 KB)

Aktualizovaná Strategie rozvoje Krkonoš je schválena

Na Valnou hromadu Svazku měst a obcí Krkonoše v sále KCEV KRTEK Správy KRNAP Vrchlabí dorazily necelé tři desítky starostů. Byli seznámeni s hospodařením za rok 2019, s plněním záměrů plánu činnosti Svazku na rok 2020 v oblasti cestovního ruchu a s realizovanými projekty. Odsouhlasili znění aktualizace Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš. Zazněla vystoupení hostů včetně ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina Böhnische a ředitele Asociace horských středisek PaedDr. Libora Knota. Starostové měli řadu příležitostí neformálně prodebatovat různá témata.

Ke stažení
formát pdf (329.48 KB)
Další soubory
Losování výherce

Čtenářská soutěž, aneb „Hrajte s námi o ceny“ má své výherce

Turistické noviny Krkonošská sezona přináší pravidelnou čtenářskou soutěž. Odpovědi na otázky zasílají desítky soutěžících. Losování správných odpovědí, resp. výherců hodnotných cen zimního vydání Krkonošské sezony 2019/2020 proběhlo 26. června 2020 při Valné hromadě Svazku Krkonoše.

Ke stažení

Krkonošská informační centra „mobilizují“ na začínající sezonu

Po třech měsících nucené odstávky z důvodu koronavirové pandemie se ve Vrchlabí k jednání sešli pracovníci krkonošských informačních center. Jejich program obohatili svými vstupy mj. zástupci odborů cestovního ruchu Královéhradeckého a Libereckého kraje.

Ke stažení