Tiskové zprávy

Brožura Krkonoše s dětmi

Krkonoše s dětmi

Svazek Krkonoše opět obohatil svoji knihovničku celokrkonošských tištěných propagačních brožur. Ta nejnovější „Krkonoše s dětmi“ obsahuje patnáct tipů pro menší i větší výletníky, včetně dobrých a užitečných rad např. s parkováním či občerstvením na trase.

Získáte ji zdarma v Regionálním turistickém informačním centru Krkonoše ve Vrchlabí a v dalších spolupracujících krkonošských turistických informačních centrech. Je vydána v česko-německé a anglicko-polské mutaci. Stáhnout si ji můžete také na novém webovém portále.

Ke stažení
formát pdf (335.13 KB)

Svazek Krkonoše spustil nový web

Webové turistické stránky www.krkonose.eu destinační společnosti Svazek Krkonoše mají nový kabát. Lépe napomohou vám, vašim hostům i dalším návštěvníkům při plánování volného času. 

Stránky jsou přehledné, jednoduché a moderní. Změnila se struktura, design. Přibylo mnoho informací. Obsahují tipy na výlety, různé akce a mnoho dalšího. Pracovnice Svazku Krkonoše věří, že se budou líbit a stanou se užitečným průvodcem, rádcem i pomocníkem.

Zapojte se - Nově je na webových stránkách krkonose.eu vypsána soutěž o dva rodinné poukazy na Stezku korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Můžete soutěžit i vy!

Ke stažení
formát pdf (223.53 KB)

Aktualizovaná Strategie rozvoje Krkonoš je schválena

Na Valnou hromadu Svazku měst a obcí Krkonoše v sále KCEV KRTEK Správy KRNAP Vrchlabí dorazily necelé tři desítky starostů. Byli seznámeni s hospodařením za rok 2019, s plněním záměrů plánu činnosti Svazku na rok 2020 v oblasti cestovního ruchu a s realizovanými projekty. Odsouhlasili znění aktualizace Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš. Zazněla vystoupení hostů včetně ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina Böhnische a ředitele Asociace horských středisek PaedDr. Libora Knota. Starostové měli řadu příležitostí neformálně prodebatovat různá témata.

Ke stažení
formát pdf (329.48 KB)

Krkonošská informační centra „mobilizují“ na začínající sezonu

Po třech měsících nucené odstávky z důvodu koronavirové pandemie se ve Vrchlabí k jednání sešli pracovníci krkonošských informačních center. Jejich program obohatili svými vstupy mj. zástupci odborů cestovního ruchu Královéhradeckého a Libereckého kraje.

Ke stažení

Pohádkové Krkonoše, aneb: Razítkovací hra „Po stopách Krakonoše“ pokračuje

Krkonošské pohádky byly a jsou inspirací pro projekt určený dětem s rodiči i prarodiči „Pohádkové Krkonoše“. Otevírají náruč příležitostí k využití volného času se zábavou, kombinovanou s poznáním a poučením. Doprovázet budou postavičky Hančí, Pana lesního a Krakonoše se sojkou.

Ke stažení