Tiskové zprávy

Losování vítěze na Valné hromadě Svazku Krkonoše

Čtenářská soutěž „Hrajte s námi o ceny“ má vítěze

Vybraní starostové a starostky krkonošských měst a obcí při Valné hromadě certifikované destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše – svazek měst a obcí, vylosovali pět soutěžících. Ti správně odpověděli na otázky čtenářské soutěže „Hrajte s námi o ceny“, položené v posledním vydání turistických novin Krkonošská sezona a své odpovědi zaslali Regionálnímu turistickému informačnímu centru Krkonoše.

Ke stažení
Krkonoše - svazek měst a obcí

Cestovní ruch před kolapsem!

Výzva Libereckého kraje a Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou Cestovní ruch před kolapsem!

Liberecký kraj a Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou žádají ministerstva o podporu cestovního ruchu kvůli koronaviru. Opatření v souvislosti s již téměř rok trvající koronavirovou pandemií negativně ovlivnila práci řady podnikatelů a prakticky jim znemožnila věnovat se oborům, v nichž působí. Téměř úplně paralyzovala cestovní ruch a gastronomii. Liberecký kraj proto, ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou, připravil dopis, jehož prostřednictvím apeluje na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a žádá vyšší podporu pro restart těchto oborů.

Destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše – svazek měst a obcí se připojuje k Výzvě.

Ke stažení
Krkonošský cyklobus

Krkonošské cyklobusy jsou stále více využívané

Během letní sezony roku 2020 bylo přepraveno rekordně nejvíce jízdních kol

Přestože v roce 2020 do průmyslu cestovního ruchu nejen v ČR zásadním způsobem vstoupila koronavirová pandemie, zaznamenaly nejvyšší české hory v letním období velkou návštěvnost. Důvodem zájmu o lokalitu byla jednak striktní omezení možností Čechů pro vycestování do zahraničí a také relativně „klidné období“ mezi dvěma pandemickými vlnami. Tudíž řada tuzemských návštěvníků zamířila právě do Krkonoš.

Krkonošské cyklobusy byly jednou z vyhledávaných služeb k přepravě a cestování jak pěších turistů, tak cykloturistů. Od června do září roku 2020 na celém území přepravily 39 819 osob a 4 500 jízdních kol. Pro srovnání s rokem předcházejícím (bez koronavirových omezení) byly počty přepravených osob jen o něco málo vyšší, tedy 41 804 osob a 3 612 jízdních kol.

Ke stažení
formát pdf (247.58 KB)
Skiresort Černá hora - Pec

„Apelujeme na Vládu ČR“, uvádí senátor Jan Sobotka, „rozhodněte o lyžařských skiareálech co nejdříve!“

Oblastní destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše – svazek měst a obcí se připojuje ke Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, České unii cestovního ruchu a Asociaci horských středisek se sdělením, že k uzavření lyžařských areálů v období konce roku z důvodu nekontrolovaného šíření pandemie Covid -19 není dost argumentů.

Vláda ČR svým usnesením rozhodla, že s účinností od 3. do 12. prosince 2020 zakazuje užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností. Zákaz vznikl z důvodu oddálení zahájení provozu lyžařských areálů.

V současné době probíhají jednání s ministerstvy o nastavení podmínek provozu v lyžařských areálech v rámci stupňů „PES“. Ministerstva průmyslu a obchodu i zdravotnictví mají na stole Asociací horských středisek ČR zpracované podklady charakterizující zodpovědné chování v lyžařských areálech, aby nedošlo ke zhoršení epidemiologické situace. Ministerstva se mají k obsahu vyjádřit a vytvořit metodiku. Dalším důvodem vzniku vládního usnesení je tlak některých evropských zemí (Německo, Itálie, Francie), aby se ČR připojila k zákazu provozu lyžařských areálů přes vánoční svátky.

Ke stažení
formát pdf (246.75 KB)
Behavio výzkum

Nový Behavio výzkum mnohé ukázal a objasnil

Členové Destinačního Fondu cestovního ruchu (FCR) certifikované oblastní destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše – svazek měst a obcí byli při prezenčním setkání, zabezpečeném vládou nařízenými a dostupnými hygienickými opatřeními proti koronavirové pandemii, ředitelkou Ing. Evou Šulcovou seznámeni se zajímavými daty nedávno provedeného Behavio výzkumu pro čas mimo zimní sezonu. Výzkum byl zpracován na základě poptávky a požadavku Krkonoš – svazku měst a obcí. 

V analýze, pracující s cca tisícovkou oslovených respondentů širokého spektra, jsou zakomponovány odpovědi na otázky, s jakými pocity si lidé spojují letní dovolenou v Krkonoších. Jinak řečeno, podle čeho a jak se rozhodují, jaké pozitivní nebo negativní emoce, či klíčové asociace se značkou „Krkonoše“ mají spojené. A ve finále, co by měly následně projekty a „brand“ jako nositel příběhů, hostům přinést, aby jim bylo dobře a cítili se v Krkonoších spokojeni. A bylo tomu tak opakovaně.

Ke stažení
formát pdf (205.16 KB)

Vznikla Rada Fondu cestovního ruchu Krkonoše

Při oblastní destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše - Svazek měst a obcí Krkonoše nově vznikla Rada Fondu cestovního ruchu (FCR).

Pro užší komunikaci a možnost spolurozhodování o plánovaných projektech zaměřených na rozvoj cestovního ruchu, marketingových aktivitách, rozvoji turistických produktů byla ustanovena Rada FCR složená z 5 členů zástupců samosprávy, 4 členů zástupců podnikatelů a hostů.

Jednání Rady FCR je plánováno nejméně čtyřikrát ročně, dále dle potřeby. Členové se budou spolupodílet na projednávání a schvalování podkladů pro tvorbu marketingového plánu na další období, společným marketingem na koordinaci záměrů a realizaci projektů na podporu cestovního ruchu, na rozvoji stávajících celokrkonošských projektů i turistických produktů, na podpoře a realizaci nových apod.“ doplnila Eva Šulcová, ředitelka oblastní destinační společnosti.

Ke stažení
formát pdf (238.88 KB)