Tiskové zprávy

Starostky a starostové

Volební Valná hromada Svazku Krkonoše

Poděkování patří obcím, které spolupracují. Po 20 letech ve funkci byl Jan Sobotka krkonošskými starostkami a starosty opět jednomyslně zvolen předsedou.

Volby představitelů Svazku měst a obcí Krkonoše probíhají ve čtyřleté periodě, totožně s volbami komunálními. Cílem stavby Rady svazku i revizní komise je, aby byli zastoupeni starostové a starostky, jak z malé i větší obce, tak i obce s cestovním ruchem či bez turismu, z území Libereckého i Královéhradeckého kraje.

Svazek Krkonoše je dlouhodobě vzorem meziobecní spolupráce, je „prostupný“ na všech úrovních a od začátku spolupracuje s ostatními svazky a sdruženími v území.

Behavio výzkum

Behavio výzkum napomůže cílenému marketingu

Oblastní destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše – svazek měst a obcí, svůj marketing staví na základě výsledku nově dokončeného brand auditu společnosti Behavio. Proběhla dvě „kola“ výzkumu. V pořadí druhé zaměřené na zimní období. Stejně jako před časem na období letní. Systematické dotazování a zjišťování bylo realizováno v rámci projektu Krkonoše – řízení destinace (Ministerstva pro místní rozvoj a Národního programu podpory cestovního ruchu). Cílem aktivity bylo získat relevantní údaje proto, aby byly eliminovány „domněnky“. Následně realizovaný marketing tak bude více cílený i adresný.

Ke stažení
pdf (230.88 KB)
Léto s Pojizerským Pacifikem

Léto na kolejích Pojizerského Pacifiku se vydařilo

Během čtyř letních Krkonošských železničních víkendů bylo historickými vlaky přepraveno cca 4000 pasažérů

Když jsme před začátkem letošní letní sezony zvali čtenáře na houkání parní píšťaly, cinkot padající závory či hustý oblak kouře, který dokreslí osobní prožitek z jízdy po kolejích s vůní nostalgie, tedy na jízdu historickými vlaky, těšili jsme se na zájem dětí i dospělých.

Jsme rádi, že se naše očekávání vyplnila. Stovky, resp. tisíce návštěvníků, malých i velkých, vychutnaly projížďku po jedinečné lokálce Pojizerského Pacifiku, na železniční trati ve směru Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou, navštívily Železniční muzeum v Martinicích v doprovodu hraběte Jana Harracha a užily populárně naučný program připravený v koordinaci Destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše - svazek měst a obcí. Jízdy historickými vlaky v rámci Krkonošských železničních víkendů zajistil Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších.

Pamětní list Senátu ČR

Předseda Senátu ČR předal Svazku Krkonoše pamětní list jako součást ocenění náležející webovým stránkám www.krkonose.eu

Webový portál www.krkonose.eu, spravovaný Destinační společností pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše – svazek měst a obcí, v nedávné době oceněný odbornou porotou jako třetí nejlepší v ČR ve své kategorii, v soutěži 24. ročníku Zlatý erb 2022 (o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí), byl důvodem k účasti jeho zpracovatelů na slavnostním ceremoniálu v Senátu Parlamentu ČR.

Ocenění nejlepší zpracovatelé převzali v Praze z rukou Miloše Vystrčila, předsedy Senátu Parlamentu ČR, pamětní listy. Slavnostní předávání proběhlo tradičně v Rytířském sále ve Valdštejnském paláci.

Ke stažení
Videoklip odhaluje, jak udělat děti v Krkonoších veselé a šťastné

Videoklip odhaluje, jak udělat děti v Krkonoších veselé a šťastné

Destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše - svazek měst a obcí, ke svému úspěšnému a oceněním ověnčenému produktu Pohádkové Krkonoše, cílenému na rodiny s dětmi, připravila motivační videoklip.

Pojizerský Pacifik

Projeďte se v létě Pojizerským Pacifikem

Svezte se historickými vlaky. Vychutnejte projížďku v jedinečné lokálce, navštivte Železniční muzeum v Martinicích v doprovodu hraběte Jana Harracha, užijte si s dětmi populárně naučný program připravený v koordinaci Destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše - svazek měst a obcí.