Krkonoše

Fond cestovního ruchu

Myšlenka společné propagace turistického regionu Krkonoše není nová. Jedním z důležitých kroků bylo v roce 2000 založení Svazku měst a obcí Krkonoše, který si předsevzal ujmout se tohoto nelehkého úkolu a nastartovat spolupráci municipalit, podnikatelů v cestovním ruchu, Správy Krnap a dalších. Mnoho překážek rozvojovým aktivitám a jejich financování přináší rozdělení Krkonoš do dvou územně správních celků (Královéhradeckého a Libereckého kraje).

Účelem vzniku Fondu cestovního ruchu Krkonoš bylo zajištění společného postupu při péči o trvale udržitelný rozvoj turistického regionu. Hlavní myšlenkou je vytvoření fungujícího systému společné propagace, celokrkonošských projektů a prezentace na veletrzích doma i v zahraničí a s tím spojené financování.

K tomuto účelu slouží Fond cestovního ruchu, který byl zřízen valnou hromadou Svazku dne 25. 6. 2002, do kterého každoročně společně přispívají města, obce i podnikatelské subjekty. Fond je výhodný pro všechny zúčastněné, spojuje finanční zdroje, šetří náklady přispěvatelů na samostatný postup a zvyšuje efektivitu propagace Krkonoš jako celku.

Každý, kdo se podílí na tvorbě Fondu, pomáhá k realizaci projektů na podporu cestovního ruchu (Krkonošské cyklobusy, Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, Krkonoše ze sedla kola, apod.). Uvádí do života produkty cestovního ruchu (např. Krkonošská pivní stezka, Pojizerský pacifik), podílí se na tvorbě brandu Krkonoš a jejich mediálního obrazu a realizaci marketingového mixu regionu Krkonoš.

Prostřednictvím Fondu je nejčastěji zajišťována nezbytná finanční spoluúčast na grantech a dotacích, ze kterých jsou uvedené aktivity převážně financovány. Krkonoše – svazek měst a obcí dokáže ke každé koruně od členů a podnikatelů získat a přidat minimálně další tři koruny z grantů a dotací.

Rada Fondu cestovního ruchu

Pro spolupráci s podnikateli a obcemi založila DMO v roce 2002 Fond cestovního ruchu. Na základě uzavřené „Smlouvy o spolupráci při propagaci Krkonoš“ obce a podnikatelé přispívají do tohoto fondu finanční částkou odvislou od místa podnikání, kapacity lůžek, turistické atraktivity obce, apod.

V rámci posílení rozhodovací pozice podnikatelských subjektů, schválila Valná hromada DMO založení Rady fondu cestovního ruchu. Hlavní náplní bude projednávání a schvalování marketingových aktivit, rozvoj témat a produktů turistické nabídky oblasti. Statut Rady fondu cestovního ruchu.

Rada Fondu cestovního ruchu byla zvolena dne 23. 11. 2020 na setkání partnerů z Fondu cestovního ruchu. Je devítičlenná, 5 zástupců obcí, 4 zástupci podnikatelské sféry. K jednání budou jako hosté přizváni např. Správa KRNAP (důležitý aktér cestovního ruchu, investice do doprovodné infrastruktury NP), zástupce MAS Krkonoše, která koordinuje značku „Krkonošský originální produkt“.

Členové Rady fondu cestovního ruchu pro následující 2 roky:

 • zástupci samosprávy
  • Město Rokytnice nad Jizerou, Petr Kadavý
  • Obec Paseky nad Jizerou, Hana Růžičková
  • Obec Dolní Dvůr, Martin Bělovský
  • Město Žacléř, Aleš Vaníček
  • Město Trutnov, Tomáš Eichler
 • zástupci podnikatelů
  • Stezka korunami stromů Krkonoše, Marie Jarkovská
  • Friesovy Boudy, Karel Polívka
  • Hotel HARMONY, Jitka Hronešová
  • SkiResort Černá hora – Pec, Petr Hynek
 • hosté 
  • Správa KRNAP, Radek Drahný
  • MAS (Krkonošský originální produkt), Petra Hartmanová

Pro partnery z Fondu cestovního ruchu budou dle projednání Valné hromady uspořádaná dvě jednání k vyhodnocení sezóny, přípravy nové, představení aktivit.

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Ke stažení
Další soubory