Krkonoše - Slezská bouda

Vize a poslání regionálního rozvoje Krkonoš

Krkonoše - svazek měst a obcí se stal jedním z hybatelů regionálního rozvoje regionu. K naplnění této role trvale podporuje veřejnou diskuzi a sám se skrze své spolupracovníky zapojuje do koncepčních diskuzí o budoucnosti regionu.

Svazek Krkonoše směřuje v intencích svých stanov a Programu rozvoje cestovního ruchu k všestranné podpoře předpokladů pro plnohodnotný život obyvatel Krkonoš. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji cestovního ruchu, jako jednomu z pilířů místní ekonomické stability, který má i mimořádnou perspektivu. Svazek se soustředí především na řešení souvisejících problémů, které mají celokrkonošský dosah.

Webové stránky jsou koncipovány pro podporu regionálního rozvoje specifického území oblasti Krkonoše a rovněž jako platforma pro otevřenou diskuzi umožňující sdílení názorů a zkušeností regionálního rozvoje této oblasti.

Z věcného hlediska pohled na region Krkonoše členíme do tří základních tematických oblastí, a to:

  • Trvale žijící obyvatele
  • Návštěvníci oblasti
  • Ochrana životního prostředí

K tomuto účelu se od října 2011 pravidelně schází „Řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše“, která je hybnou silou v regionálním rozvoji regionu Krkonoše. K naplnění této role trvale podporuje veřejnou diskuzi a sám se skrze své spolupracovníky zapojuje do koncepčních diskuzí o budoucnosti regionu. Svazek Krkonoše směřuje v intencích svých stanov a Programu rozvoje cestovního ruchu k všestranné podpoře předpokladů pro plnohodnotný život obyvatel Krkonoš. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji cestovního ruchu, jako jednomu z pilířů místní ekonomické stability, který má i mimořádnou perspektivu. Svazek se soustředí především na řešení souvisejících problémů, které mají celokrkonošský dosah.

Ve prospěch regionu Krkonoše pracují i další pracovní skupiny, které vždy pracují nad konkrétním tématem, např. 

  • Pracovní skupina „Železniční doprava“,
  • Pracovní skupina k Zásadám Péče KRNAP 2020+, 
  • Pracovní skupina „Propojování lyžařských areálů“
  • a další pracovní skupiny spojující pracovníky a aktéry cestovního ruchu v různých odvětvích.

Území, které je řešeno, je určeno rozlohou 41 měst a obcí, které jsou sdruženy ve Svazku Krkonoše. Dále do řešeného území spadá oblast podél komunikačních os směrem k Polské republice (hraniční přechod Královec/Lubawka a Harrachov/Jakuszyce) a směrem z podhůří k Nové Pace.

Při péči o rozvoj krkonošského regionu vznikly a vznikají strategie a studie, např. Vize Krkonoše 2050, Studie zefektivnění provozu železniční tratě Martinice v Krkonoších a Rokytnice nad Jizerou, ad.