Opravdové Krkonoše

Opravdové Krkonoše

Ryzí příroda - skutečné zážitky

Produkt propojuje fenomén pěší turistiky s fenoménem horských bud, které jsou neodmyslitelně spjaty s historií regionu, jeho osidlováním i péčí o horské louky. Obliba putování po dálkových trasách v posledních letech výrazně stoupá, proto produkt přináší rozsáhle zpracované trasy, které jsou ale zároveň variabilní a přináší svobodu rozhodnutí a individualizace. Turista je motivován využít služeb a zázemí tradičních bud, které mu umožní přenocovat v horském prostředí a pohybovat se tak po území národního parku šetrně, beze stop a v souladu s pravidly. 

V rámci produktu byl nadesignován inspirativní Přechod Krkonoš. Ten nabízí návrhy tras, díky kterým lze za 3 - 5 dní projít Krkonoše od východu na západ nebo opačným směrem. 

Zároveň proběhlo síťování horských bud, které leží na trasách a umožňují nocleh na 1 noc nebo více nocí s možností hvězdicovitých výletů po jejich okolí. Jejich prezentace byla zanesena na web www.krkonose.eu, kde vznikla nová sekce Krkonošské boudy, kterou budeme dále rozšiřovat a obohacovat o historii jednotlivých bud. 

Cíle projektu

  • Podpora provozovatelů horských bud, které neodmyslitelně patří na krkonošské hřebeny a louky a poskytují zázemí i bezpečné útočiště. A zároveň jejich síťování a navázání spolupráce. 
  • Prezentace šetrné a ohleduplné formy turistiky - individuální turistika, podpora využití hromadné dopravy do výchozího bodu. 
  • Udržení a oživení tradice, zprostředkování autentického zážitku. 
  • Disperze návštěvníků v čase - podpora mimosezóny. 
  • Edukace a rozptýlení návštěvnosti hřebenových partií mimo hlavní sezonu. 

Vstupte do Opravdových Krkonoš