Krkonoše

Řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoš

Krkonoše - svazek měst a obcí se stal jedním z hybatelů regionálního rozvoje regionu. K naplnění této role trvale podporuje veřejnou diskuzi a sám se skrze své spolupracovníky zapojuje do koncepčních diskuzí o budoucnosti regionu. Svazek Krkonoše směřuje v intencích svých stanov a Programu rozvoje cestovního ruchu k všestranné podpoře předpokladů pro plnohodnotný život obyvatel Krkonoš. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji cestovního ruchu, jako jednomu z pilířů místní ekonomické stability, který má i mimořádnou perspektivu. Svazek se soustředí především na řešení souvisejících problémů, které mají celokrkonošský dosah.

Aktivity koordinuje Řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše, schází se dle dohody členů dvakrát ročně.

Členové řídící skupiny: Zástupci obcí, Správy KRNAP, MAS v území, hospodářské komory V Jablonci nad Nisou a Trutnově, Česká unie sportu, zástupce Královéhradeckého a Libereckého kraje, zástupci podnikatelské sféry, evropského uskupení ESUS NOVUM.

Vše o Integrované strategii rozvoje regionu Krkonoše včetně finálního aktuálního znění.

Aktuálně:

Ke stažení
Další soubory