Dálnice D11

Dálnice - napojení Krkonoš do dálniční sítě

Svazek Krkonoše může dálkovou i regionální silniční síť skutečně řešit a posouvat dále jen ve velmi malé míře. Reálně může téma pouze vyzvihovat, aby nezapadlo a snažit se přesvědit přímé aktéry o její potřebnosti pro území Krkonoš. Tyto aktivity se totiž zpravidla týkají investičních aktivit, které jsou v gesci ŘSD a krajských organizací. Členové Svazku Krkonoše tak mají jen omezené možnosti, jak do těchto aktivit zasáhnout. Naplňování tak do značné míry závisí především na subjektech investorů.

Zástupci Svazku Krkonoše se pravidelně účastní jednání k přípravě výstavby dálnice D11 a silnice S3, jakož i jednání Sdružení pro výstavbu dálnice D11-A3. V období od roku 2013 dosud došlo k rozestavění dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří, na Polské straně pak ke zprovoznění silnice S3 mezi Legnicí a Bolkówem.

Již v roce 2012 za podpory Svazku Krkonoše vznikl Krkonošský apel, který měl zcela jednomyslně podpořit dostavbu silniční komunikace D11/S3“. Jen brzká dostavba této komunikace může zamezit rostoucí ztrátě perspektivy a prosperity celého regionu Krkonoše, umožnit tak dostatek pracovních příležitostí pro místní občany a tím zabránit úbytku trvale žijících obyvatel. Krkonoše nesmí být vnímány jen jako periferní oblast jak České republiky, tak Polska, ale jsou předně velice důležitým regionem pro celou centrální část Evropy. Brzké vybudování komunikace D11/S3 také významně přispěje ke zkvalitnění transevropské dopravy.

V roce 2015 byla za účasti zástupců Krkonoše - svazek měst a obcí v polské Lubawce podepsána Deklarace o spolupráci k podpoře rychlého zahájení výstavby dálnice S3/R11 v úseku Bolków – Lubawka – Královec - Jaromĕř.

Ke stažení
pdf (104.09 KB)
Další soubory
pdf (748.79 KB)