Regionální rozvoj

Regionální rozvoj

Krkonoše – svazek měst a obcí věnuje zvýšenou pozornost kromě cestovního ruchu celému širokému tématu regionálního rozvoje. Cílem snažení je v co nejširší míře vytvořit prostor pro zaměstnanost obyvatel, podpořit atraktivitu pro návštěvníky a zachovat přírodní hodnoty. Hledat způsoby, jak podpořit trvale udržitelný rozvoj a věnovat se rozvoji z různých úhlů pohledu (trvale žijících obyvatel, návštěvníků oblasti a ochrany životního prostředí). A otevřeně komunikovat se všemi cílovými skupinami. K tomu napomáhá webový portál www.rozvoj.krkonose.eu.