Krkonoše ze sedla kola

Krkonoše ze sedla kola

Projekt, jehož cílem je podstatným způsobem zlepšovat v horských, ale zvláště v podhorských oblastech Krkonoš podmínky pro cykloturistiku. Zahrnuje na 200 km cyklotras vedených Krkonošským národním parkem, páteřní cyklotrasu č. 22 vedoucí z Jizerských hor přes Krkonoše do Jeseníků a dále ještě více než 200 km dalších cyklotras v podhorské části regionu převážně nenáročné obtížnosti. Trasy jsou dobře vyznačeny a vybaveny orientačními mapami, odpočinkovými místy s krásnými rozhledy jak na centrální krkonošské hřebeny, tak i do podhůří. Možnosti cyklovýletů krkonošským regionem jsou popsány v řadě informačních materiálů, které jsou k dispozici v turistických informačních centrech, v ubytovacích zařízeních a také na naše webu www.krkonose.eu.

Užitečné odkazy