Dotace

Smlouva OLP/1361/2023, realizace 9/2023 - 6/2024
Cílem projektu je zajistit pravidelnou úpravu Krkonošské lyžařské magistrály a návazných běžeckých lyžařských tratí na liberecké části Krkonoš v rozsahu...
Smlouva č. 23RGI01-0077, realizace 10/2023 - 10/2024
Cílem projektu je podpořit úpravu lyžařských běžeckých tras. Tato aktivita koresponduje s dlouhodobou koncepcí rozvoje cestovního ruchu v krkonošském a...
Smlouva č. 23RRD02-0029, realizace 1 - 12/2023
Cílem projektu je zabezpečení funkčnosti svazku prostřednictvím částečné úhrady provozních nákladů. Zabezpečení funkčnosti svazku je předpokladem pro následnou realizaci činností...
reg. č.117D722003M21, realizace v roce 2023
Projekt Krkonoše - rozvoj destinace navazuje na předchozí projekt a rozšiřuje dosavadní aktivity směrem k větší profesionalizaci a medializaci činnosti...
Smlouva č. 22RGI01-0188 , realizace 1 - 12/2023
Projekt umožní řešit jednotně regionální rozvoj celého regionu Krkonoš v horských i podhorských oblastech. Projekt zaručuje navázání na realizované aktivity...
Smlouva č. 23RGI01-0050 , realizace 1 - 12/2023
Projekt řeší částečnou úhradu realizace marketingových aktivit na podporu cestovního ruchu TO Krkonoše a dalších aktivit spadajících do kompetencí oblastních...
Smlouva č. 22RGI01-0187 , realizace 1 - 12/2023
Projekt řeší částečnou úhradu provozních (osobních) nákladů nutných k zajištění realizace managementu a marketingové podpory cestovního ruchu v turistické oblasti...
Smlouva č. OLP/339/2023 , realizace 1 - 12/2023
Účelem projektu je realizace Marketingového plánu turistické oblasti Krkonoše na rok 2023. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele přispějí na úhradu...
Smlouva č. OLP/440/2023 , realizace 1 - 12/2023
Účelem projektu je zajistit po organizační a personální stránce pokračování realizace prioritních projektů schválené Aktualizace Akčního plánu 2023-2024 Integrované strategie...