Dotace

Předmětem projektu je vydání tiskových materiálů a rozšíření návštěvnické infrastruktury, kterou buduje na základě dlouhodobé strategie rozvoje regionu destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí.
Smlouva 103/24, realizace 1/2024 - 12/2024
Cílem projektu je zajistit výdaje na marketingovou podporu provozu cyklobusů (outdoor reklama, reklama na autobusech, kampaň v rádiu, online prostředí...
Smlouva č. 24RGI01-0045, realizace 1/2024 - 12/2024
Cílem projektu je částečné zajištění činnosti certifikované oblastní společnosti DMO turistické oblasti Krkonoše, kterou je Krkonoše - svazek měst a...
Smlouva 24RGI01-0047, reazlizace 1/2024 - 12/2024
Cílem projektu je jednotně řešit regionální rozvoj celého území regionu Krkonoš v horských i podhorských oblastech. V roce 2024 budou...
Smlouva 24RRD02-0016, realizace 1/2024 - 12/2024
Cílem projektu je zabezpečení funkčnosti svazku prostřednictvím částečné úhrady provozních nákladů. Zabezpečení funkčnosti je předpokladem pro následnou realizaci činností svazku...
Smlouva OLP/1640/2024, realizace 1/2024 - 12/2024
Cílem projektu je zajistit po organizační a personální stránce pokračování realizace prioritních projektů schválené Aktualizace AP 2023-2024 Integrované strategie rozvoje...
Smlouva č. OLP/572/2024, realizace 1 - 12/2024
Cílem projektu je realizace Marketingového plánu turistické oblasti Krkonoše na rok 2024. Získané finanční prostředky budou částečně krýt osobní náklady...
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku HKK UTS24/63725, realizace 1/24 - 12/2024
Cílem projektu je úprava lyžařských běžeckých tras v Krkonoších. Tato aktivita koresponduje s dlouhodobou koncepcí rozvoje cestovního ruchu v krkonošském...
Smlouva OLP/1361/2023, realizace 9/2023 - 6/2024
Cílem projektu je zajistit pravidelnou úpravu Krkonošské lyžařské magistrály a návazných běžeckých lyžařských tratí na liberecké části Krkonoš v rozsahu...