Dotace

Smlouva č. 94/20, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem dotace je částečná úhrada výdajů spojených s provozem Krkonošských cyklobusů v roce 2020, zejména výdaje na marketingovou podporu (online...
Smlouva č. OLP/617/2020, realizace 9/2020 - 6/2021
Cílem projektu je zajistit pravidelnou úpravu Krkonošské lyžařské magistrály a návazných běžeckých tratí na liberecké části Krkonoš v rozsahu 310...
Smlouva č. OLP/434/2020, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem projektu je zajistit po organizační, technické a personální stránce pokračování realizace prioritních projektů schváleného Akčního plánu Integrované strategie rozvoje...
Smlouva č. OLP/2389/2020, realizace 1/2020 - 12/2020
Téma Neznámé Krkonoše je důležitou součástí portfolia turistické nabídky Krkonoš a LK, má za cíl nabídnout alternativní nabídku k přetíženým...
Smlouva č. OLP/2197/2020, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem projektu je realizace aktivit, které vedou k podpoře produktové nabídky turistického regionu Krkonoše a podpoře zvýšení návštěvnosti turistického portálu...
Smlouva č. OLP/998/2020, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit v souladu s Marketingovým plánem turistického regionu Krkonoše, rozvoj Datového skladu turistických informací Libereckého...
Smlouva č. 20RGI02-0059, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem projektu je dále postupovat v realizaci projektů zařazených do Akčního plánu a tím podpořit malé a střední podnikatele v...
Smlouva č. 20RGI01-0017
Cílem projektu je zajištění činnosti certifikované oblastní destinanční společnosti turistické oblasti Krkonoše. Realizace projektu přispěje k udržení návštěvnosti a napomůže...
Smlouva č. 20CRG01-0008, realizace 7/2020 - 6/2021
Cílem projektu je podpořit úpravy lyžařských běžeckých tras v královéhradecké části Krkonoš. Úprava lyžařských běžeckých tras koresponduje s dlouhodobou koncepcí...