Dotace

Smlouva č. 23RRD02-0029, realizace 1 - 12/2023
Cílem projektu je zabezpečení funkčnosti svazku prostřednictvím částečné úhrady provozních nákladů. Zabezpečení funkčnosti svazku je předpokladem pro následnou realizaci činností...
reg. č.117D722003M21, realizace v roce 2023
Projekt Krkonoše - rozvoj destinace navazuje na předchozí projekt a rozšiřuje dosavadní aktivity směrem k větší profesionalizaci a medializaci činnosti...
Smlouva č. 22RGI01-0188 , realizace 1 - 12/2023
Projekt umožní řešit jednotně regionální rozvoj celého regionu Krkonoš v horských i podhorských oblastech. Projekt zaručuje navázání na realizované aktivity...
Smlouva č. 23RGI01-0050 , realizace 1 - 12/2023
Projekt řeší částečnou úhradu realizace marketingových aktivit na podporu cestovního ruchu TO Krkonoše a dalších aktivit spadajících do kompetencí oblastních...
Smlouva č. 22RGI01-0187 , realizace 1 - 12/2023
Projekt řeší částečnou úhradu provozních (osobních) nákladů nutných k zajištění realizace managementu a marketingové podpory cestovního ruchu v turistické oblasti...
Smlouva č. OLP/339/2023 , realizace 1 - 12/2023
Účelem projektu je realizace Marketingového plánu turistické oblasti Krkonoše na rok 2023. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele přispějí na úhradu...
Smlouva č. OLP/440/2023 , realizace 1 - 12/2023
Účelem projektu je zajistit po organizační a personální stránce pokračování realizace prioritních projektů schválené Aktualizace Akčního plánu 2023-2024 Integrované strategie...
Smlouva č. 110/23 , realizace 5 - 12/2023
Účelem projektu je podpora propagace Krkonošských cyklobusů v roce 2023. Finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu výdajů spojených s...
reg. č. 1220900039, realizace v roce 2023
Projekt navazuje na již realizované projekty a rozšiřuje stávající nabídku destinační společnosti Krkonoše – svazek měst a obcí. Díky projektu vydáme nové aktuální tiskové materiály, které slouží návštěvníkům k orientaci v nabídce trávení volného času v Krkonoších.