Dotace

Smlouva 21RGI01-0014, realizace 1/2021 - 12/2021
Projekt umožní řešit jednotně regionální rozvoj celého regionu Krkonoš v horských i podhorských oblastech. Cílem projektu je dále postupovat v...
Smlouva č. 21RGI01-0013, realizace 1/2021 - 12/2021
Projekt řeší realizaci komplexní marketingové podpory cestovního ruchu v turistické oblasti Krkonoše. Realizace projektu přispěje k udržení návštěvnosti a napomůže...
Smlouva 21RRD02-0012, realizace 1/2021 - 12/2021
Cílem projektu je zabezpečení funkčnosti svazku prostřednictvím částečné úhrady provozních nákladů. Zabezpečení funkčnosti svazku je předpokladem pro následnou realizaci činností...
Smlouva č. 21CRG07-0003, realizace 1/2021 - 12/2021
Cílem projektu je realizace komplexní marketingové kampaně na podporu provozu cyklobusů. Prostřednictvím nich je zajištěna dopravní dostupnost turistických středisek a...
Smlouva 21CRG01-0006, realizace 7/2021 - 6/2022
Projek je zaměřen na úpravu lyžařských běžeckých tratí v královéhradecké části Krkonoš v rozsahu 259 km. Dotace bude použita na...
Smlouva OLP/1304/2021, realizace 9/2021 - 6/2022
Tradiční projekt je zaměřen na zajištění pravidelné úpravy Krkonošské lyžařské magistrály a návazných běžeckých tratí na liberecké části Krkonoš v...
Smlouva OLP/1660/2021, realizace 2/2021 - 11/ 2021
Cílem projektu je rozvoj produktu Pohádkové Krkonoše, konkrétně razítkovací hry, která propojuje místa s nabídkou aktivit pro děti, seznamuje je...
Smlouva OLP/1538/2021, realizace 4/2021 - 11/2021
Projekt je zaměřen na zatraktivnění nabídky v turisty a rezidenty opomíjené lokalitě, a to prostřednictvím realizace aktivit, které propojují zážitek...
Smlouva OLP/141/2021, realizace 1/2021 - 12/2021
Cílem projektu je zajistit po organizační, technické a personální stránce pokračování realizace prioritních projektů schváleného Akčního plánu Integrované strategie rozvoje...