Dotace

Smlouva č. OLP/998/2020, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit v souladu s Marketingovým plánem turistického regionu Krkonoše.
Smlouva č. 20RGI02-0059, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem projektu je dále postupovat v realizaci projektů zařazených do Akčního plánu a tím podpořit malé a střední podnikatele v území, zajistit udržení a posílení pracovních míst, zajistit infrastrukturu a dopravní dostupnost, realizovat projekty na podporu cestovního ruchu.
Smlouva č. 20RGI01-0017
Cílem projektu je zajištění činnosti certifikované oblastní destinanční společnosti turistické oblasti Krkonoše.
Smlouva č. 20CRG01-0008, realizace 7/2020 - 6/2021
Cílem projektu je podpořit úpravy lyžařských běžeckých tras v královéhradecké části Krkonoš.
Smlouva č. 20CRG07-0002, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem projektu je zrealizovat komplexní marketingovou kampaň na podporu cyklobusů a navázat tak na 16 předešlých úspěšných ročníků provozu.
Smlouva č. 20RRD02-0025, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem projektu je zabezpečení funkčnosti svazku prostřednictvím částečné úhrady provozních nákladů (účetnictví, správa webu, správa účetních programů a další).
Smlouva č. 19CRG01-0003, realizace 7/2019 - 6/2020
Cílem projektu je podpořit úpravy lyžařských běžeckých tras v zimní sezóně 2019/2020 na královéhradecké části Krkonoš
reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827
Cílem projektu je vytvořit turistickou trasu procházející polsko-českým příhraničím, která bude spojovat místa výroby regionálních potravinářských výrobců, originálních tradičních výrobců.
Smlouva č. OLP/1300/2019
Cílem projektu je zajistit pravidelnou úpravu Krkonošské lyžařské magistrály a návazných běžeckých tratí na liberecké části Krkonoš v rozsahu 310 km a doplnění značení.