Dotace

Smlouva č. 22RGI01-0122, realizace 8/22 - 6/23
Cílem projektu je podpořit úpravy lyžařských běžeckých tras. Úprava tras koresponduje s dlouhodobou koncepcí rozvoje cestovního ruchu v krkonošském regionu...
Smlouva 22RGI01-0092, realizace 1/22 - 12/2022
Projekt řeší částečnou úhradu realizace marketingové podpory cestovního ruchu v turistické oblasti Krkonoše. Realizace projektu přispěje k udržení návštěvnosti a...
Smlouva 22RGI01-0040, realizace 1/22 - 12/2022
Projekt řeší částečnou úhradu realizace marketingové podpory cestovního ruchu v turistické oblasti Krkonoše. Realizace projektu přispěje k udržení návštěvnosti a...
Smlouva OLP/1824/2022, realizace 9/2022 - 6/2023
Tradiční projekt je zaměřen na zajištění pravidelné úpravy Krkonošské lyžařské magistrály a návazných běžeckých tratí na liberecké části Krkonoš v...
Smlouva č. 22CRG01-0002, realizace 7/22 - 6/23
Cílem projektu je podpořit úpravy lyžařských běžeckých tras. Úprava tras koresponduje s dlouhodobou koncepcí rozvoje cestovního ruchu v krkonošském regionu...
Smlouva č. 60/22 , realizace 5 - 12/2022
Účelem projektu je podpora propagace Krkonošských cyklobusů. Finanční prostředky budou použity na úhradu služeb spojených s realizací marketingových nástrojů, které...
reg. č. 1210600112, realizace v roce 2022 - 2023
Klíčovým výstupem Plánu mobility regionu Krkonoše je dlouhodobá vize mobility v území, která bude odrážet priority pro další rozvoj. Vize...
reg. č. 117D722001M31, realizace v roce 2022
Hlavním smyslem celého projektu je zajistit fungování destinačního řízení společnosti, resp. část jeho agendy, která je potřebná pro další rozvoj...
reg. č. 1210600009, realizace v roce 2022
Projekt je již dle svého názvu cílen na rodiny s dětmi. Jedná se o rozšíření již existujícího produktu Pohádkové Krkonoše...