Krkonoše

Kontakty

Krkonoše - svazek měst a obcí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí
svazek@krkonose.eu
IČO: 70157898

 

Ing. Jan Sobotka – předseda

sobotkajan@muvrchlabi.cz

Tel. 499 405 321

Ing. Eva Šulcová - výkonná ředitelka

sulcovaeva@muvrchlabi.cz

Tel. 499 405 745, 734 417 333

 

Monika Janatová - ekonomika, účetnictví,

janatovamonika@muvrchlabi.cz, tel. 499 405 701

RNDr. Miroslava Chaloupská - manažerka, marketing, sezónní tur. doprava

chaloupskamirka@muvrchlabi.cz, tel. 499 405 732, 603 269 460

Petra Kobrová - marketing, fond cestovního ruchu,

kobrovapetra@muvrchlabi.cz, tel. 499 405 701

Bc. Alena Pacholíková - marketing, monitoring,

pacholikovaalena@muvrchlabi.cz, tel. 499 405 732

Bc. Alena Cejnarová - marketing, monitoring (toho času na RD)

cejnarovaalena@muvrchlabi.cz, tel. 499 405 732

Bc. Klára Hančová – manažerka, marketing, regionální infocentrum (toho času na RD)

hancovaklara@muvrchlabi.cz, tel. 499 405 732, 605 87 85 86

Karla Svatá, Dis - regionální infocentrum - zástupce ředitele,

svatakarla@muvrchlabi.cz, tel. 499 405 732, 739 094 594

Mgr. Dáša Palátková - public relations,

dasa-palatkova@volny.cz, tel. 605 711 719

Radek Vich - cykloturistika a běžecké lyžování,

vichradek@muvrchlabi.cz, tel. 499 405 706, 734 390 499

Ke stažení
formát pdf (92.51 KB)