Krkonoše

Zhodnocení aktivit

Krkonoše - svazek měst a obcí má za cíl propagovat krkonošský region, podporovat realizaci celokrkonošských projektů, které vedle účinné propagace mohou do Krkonoš přivést nové návštěvníky a budovat společnou, prestižní značku „Krkonoše“ v tuzemsku i v zahraničí.

Přestože se za mnoho předchozích let podařilo pro Krkonoše vybudovat nejpřednější pozici po Praze a západočeských lázních mezi ostatními turistickými destinacemi v České republice, tak je třeba aktivně čelit stále větší konkurenci a také usilovat o atraktivní podmínky širokou nabídkou kvalitních služeb pro návštěvníky jak nejznámějších horských středisek, tak i dalších, a přispívat k hospodářskému povznesení těchto lokalit.

Dlouhodobým cílem Svazku i přispěvatelů do Fondu cestovního ruchu Krkonoše je široká nabídka služeb, jejich kvalita a podpora rovnoměrnějšího rozložení návštěvníků v průběhu celého roku a na celém území turistického regionu Krkonoše, v jeho horské i podhorské části.