Aktuality

Turistické noviny Krkonošská sezona daly svým obsahem nahlédnout pod ruce mistrů různých oborů, do dílen s tradiční řemeslnou výrobou, zprostředkovaly poznání méně frekventovaných míst, nabídly, kam v létě vyrazit s dětmi, jak se zapojit do razítkovací hry Pohádkové Krkonoše. Jako každoročně byla nabídnuta i čtenářská soutěž s hodnotnými cenami.
Současný předvánoční a vánoční čas je věnován především dětem. Ovšem v Krkonoších, nejenom dětské návštěvníky, provázely pohádky v průběhu celé uplynulé sezony. Pohádkové Krkonoše se pro rok 2021 otevřely dětem s rodiči či prarodiči v novém kabátě.
Asi není třeba nikoho příliš přesvědčovat, že zábavní pyrotechnika ruší domácí i divoká zvířata a obtěžuje i mnohé lidi, zvlášť když si chtějí odpočinout od hluku města v tichu přírody. Pyrotechnika ovšem – sice krátkodobě, přesto ale významně – také zvyšuje koncentraci těžkých kovů v ovzduší. Na druhé straně je fakt, že se různé petardy a „ohňostroje“ staly jakousi součástí oslav přelomu roku. V létě 2017 ovšem vstoupila v platnost novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která provádění ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky na území národních parků zakazuje.
Dovolujeme si vás za KORID LK obeznámit o uveřejnění konečných verzí jízdních řádů (autobusových i vlakových) platných od 12. prosince...
Ekologická výchova Správy Krkonošského národního parku nabízí jedenáct vyzkoušených přednášek o Krkonoších vhodných do online výuky základních a středních škol. Lektoři Správy KRNAP tím reagují na opatření k omezení onemocnění Covid-19, která nutí některé základní a střední školy k návratu k online výuce. Lektoři těmito přednáškami, podobně jako na jaře 2021, pomohou učitelům se stále ještě netradiční výukou online o Krkonoších v nejrůznějších koutech České republiky.
Níže naleznete informaci o dotačním programu Královéhradeckého kraje.
Byla vypsán eventová výzva CzechTourismu pro rok 2022. V rámci území bude při hodnocení podporováno zapojení unikátních a signifikatních akcí, které mají přesah do zahraničí.
Dne 1.11.2021 v 8:00 hod. byl spuštěn dotační program vyhlášený MPO s názvem„Obchůdek 2021+“ (lhůta pro podání žádosti o dotaci končí 30.11.2021).
Srdečně Vás zveme na celotýdenní akci Týden vzdělávání dospělých, která se uskuteční od 8. – 12. listopadu 2021. Organizaci jednotlivých...