Pojizerský Pacifik

Pojizerský Pacifik

Produkt kombinuje úsilí o udržení a oživení pravidelného provozu na lokální trati 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou a zároveň využití jejího cestoruchového potenciálu.

Trať se vžitým názvem Pojizerský Pacifik je systematicky propagována jako turistický cíl, který lze buď využít k samostatné jízdě, nebo spojit s výlety po západních Krkonoších. Produkt přináší ucelenou nabídku propojující zážitek z cesty vlakem s poznáním historického dědictví regionu. Jeho součástí jsou též eventy během letních měsíců, kdy trať ožívá jízdami historických vlaků a perón Železniční stanice Martinice rodinným programem.

Příběh trati je navázán na postavu hraběte Jana Harracha a propojen s příběhy dalších míst, o jejichž rozvoj se zasloužil. V tom tkví USP produktu, stejně jako v úzké vazbě na jedinečné technické a historické dědictví, kterým je nejen trať, ale také areál Železniční stanice Martinice. 

Cíle produktu

  • Zvýšení atraktivity méně turisticky exponovaných míst ve vazbě na lokální trať.
  • Představení trati jako turistického cíle a cesty vlakem jako zážitku, který je zároveň šetrným způsobem cestování. 
  • Prezentace historických souvislostí a vtažení do děje prostřednictvím dalších aktivit, budování vztahu k lokalitě a motivace k další návštěvě. 
  • Oživení trati, její zachování jako důležité součásti dopravní obslužnosti regionu. 
  • Vyvolání diskuse o prodloužení trati do Harrachova.

Vše o trati Pojizerský Pacifik

Další užitečné odkazy