Krkonoše Pančavský vodopád

Nabídka členství

ve Fondu cestovního ruchu Krkonoše

Fond cestovního ruchu Krkonoše byl založen destinační společností (Krkonoše – svazek měst a obcí) s cílem propagovat krkonošský region, podporovat realizaci celokrkonošských projektů, které vedle účinné propagace mohou do Krkonoš přivést nové návštěvníky, a budovat společnou prestižní značku „Krkonoše“ v tuzemsku i v zahraničí. Ve Fondu cestovního ruchu sdružuje destinační společnost zástupce podnikatelů a obce z území turistické oblasti.

Přestože se za mnoho předchozích let podařilo pro Krkonoše vybudovat nejpřednější pozici, tak je třeba aktivně čelit stále větší konkurenci a také usilovat o atraktivní podmínky širokou nabídkou kvalitních služeb pro návštěvníky v známých i méně známých horských střediscích, a přispívat k hospodářskému povznesení těchto lokalit. Dlouhodobým cílem destinační společnosti i přispěvovatelů do Fondu cestovního ruchu Krkonoše je široká nabídka služeb, jejich kvalita a podpora rovnoměrnějšího rozložení návštěvníků v průběhu celého roku a na celém území turistického regionu Krkonoše, v jeho horské i podhorské části.

Získané finanční prostředky od podnikatelů a obcí jsou využity:

 • k realizaci projektů (úhrada spoluúčasti v případě čerpání dotací z OP) na podporu cestovního ruchu (Krkonošské cyklobusy, Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, Krkonoše ze sedla kola, Neznámé Krkonoše, apod.),
 • spoluúčasti při realizaci marketingových aktivit (print, online, prezentační akce, spoty, outdoor reklama, inzerce, PR, …).

Benefity pro členy Fondu cestovního ruchu

 • Podpora zájmů regionu – zástupce svazku Krkonoše je členem Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje, Komise Rady Královéhradeckého kraje pro cestovní ruch,
 • Prezentace na veletrzích a regionálních akcích,
 • Propagační materiály vydávané svazkem, užívání loga,
 • Doporučení ubytování, aktivit – např. při pořádání press tripů či fam tripů, mice tripů, ubytování blogerů…,
 • Umístění informace o partnerovi na www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu/clenove-partneri,
 • Možnost prezentace na facebooku (prezentace zajímavé akce, nebo spojení s tipem na výlet),
 • Možnost zdarma využít účast na pořádaných seminářích (v minulosti např. online zdarma, instagram, Odliš se v cestovním ruchu, Co očekává polský turista v Čechách, práce Horské služby, Copywriting…)
 • Možnost zapojení do připravovaných „produktů“ turistické nabídky Krkonoš
 • Možnost využití obecných fotografií přírody Krkonoš z databanky destinační společnosti
 • Možnost zajištění distribuce materiálů na IC.

V případě, že Vás nabídka zaujala, kontaktujte paní Evu Šulcovou, esulcova@krkonose.eu, +420734417333.

Ke stažení