Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, p. o. je destinační společnost založená Královéhradeckým krajem. Mezi její poradní orgány patří oblastní destinační společnosti, města a obce a profesní organizace.

Hlavní činnosti centrály jsou:

  • Zajišťovat pro Královéhradecký kraj marketing v oblasti cestovního ruchu.
  • Spolupracovat při tvorbě a provádění destinačního managementu v regionu.
  • Prosazovat společné zájmy s poradními orgány v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Zajímavé odkazy: