Krkonošské cyklobusy

Cyklobusy křižují Krkonoše dvě desítky let. Provoz zahajují 27. května 2023

„Když před dvaceti lety přišel Svazek Krkonoše s myšlenkou cyklobusů, nebyl jsem optimista. Domníval jsem se, že zavedení pravidelných autobusových linek bude těžký úkol, který přežije možná jenom několik sezon. Jsem rád, že jsem se mýlil,“ uvádí Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše a pokračuje: „Prokázalo se, že cyklobusy jsou životaschopný projekt a Liberecký a Královéhradecký kraj ho začaly financovat. Kdyby byl špatný, kraje by dotaci zrušily a linky by nebyly.“

Jak šel čas s projektem dopravní veřejné obslužnosti

Nejdříve byl řešen z dotací Královéhradeckého a Libereckého kraje. Následně se dostal do základní dopravní obslužnosti jednoho a po několika letech i druhého kraje. Vznikaly a postupně se měnily i zdokonalovaly interiéry autobusů a vleků, na kterých se kola vozí. Postupem let získal projekt své místo na trhu. Počty přepravených osob a kol během let narůstaly až dosáhly jistého průměru. Roli v počtu přepravených osob hraje několik faktorů, jedním z podstatných je počasí.

Během uplynulých dvaceti let byly linky jistým způsobem stabilizovány. Autobusy mají své postavení v hromadné přepravě cykloturistů i pěší veřejnosti či obyvatel regionu během každé letní sezony. 

„Významnou roli v prosazení, zavedení a koordinaci linek, měla paní Miroslava Chaloupská, která před třiadvaceti lety stála s Pavlem Klapušem při založení Svazku Krkonoše,“ konkretizuje Jan Sobotka. „Projektem Krkonošských cyklobusů, trvajícím dvě desetiletí, potvrdila, že dávají smysl, protože sezónně přepravují nejenom cyklo a turisty, ale i další cestující, třeba i zaměstnance. Lidé vnímají, že od května do září linky fungují stabilně, a přiblíží je do míst, která chtějí. 

Mirka Chaloupská prokázala výbornou organizační schopnost vypořádat se s tématem zahrnujícím širokou škálu činností. Trasování, jízdní řády, propagaci, vyznačení zastávek, kontrolu fungování i zpětnou vazbu vůči dopravcům i oběma krajům. Její zásluhou jezdí cyklobusy dodnes,“ uzavřel výčet a přidal poděkování Jan Sobotka.

Stejně jako každoročně, i letos proběhne zahájení cyklosezony v Krkonoších organizované Destinační společností pro turistickou oblast Krkonoše. Uskuteční se v sobotu 27. 5. 2023 u příležitosti 20. výročí zavedení linek. Bližší informace, kde jsou zveřejněny jízdní řády. Časy odjezdů a příjezdů linek jsou vyvěšeny i na jednotlivých autobusových zastávkách. Tištěné propagační letáky s „jízdním řádem do kapsy“ jsou k dispozici ve spolupracujících krkonošských informačních centrech. 

Informace

Další aktuality

Láká vás cestovní ruch v Krkonoších? Jste komunikativní a preferujete pestrou práci? Máte možnost společně s námi budovat značku turistické oblasti Krkonoše! Vaší hlavní činností bude navazování nových partnerských vztahů s podnikateli v území a klientská péče o ty stávající. Společně pak budeme realizovat aktivity destinačního managementu a marketingu.
Na 25. zasedání Rady KRNAP vznikla dohoda mezi Správou KRNAP a Radou KRNAP na návrhu Zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo na roky 2023–2038.
V termínu 13. – 14. května 2023 jsme se společně se Stezkou korunami stromů Krkonoše a pod záštitou agentury CzechTourism zúčastnily oblíbeného veletrhu v polském Štětíně.