Dotační program Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dotační program  Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji.

Účel:

Vybudování karavanových stání pro obytná vozidla
Vybudování a pořízení doprovodné infrastruktury – technického zázemí pro jízdní kola a elektrokola

Projekty na území KHK kraje.

Doba realizace projektu: 01.01.2024 - 30.11.2025

Příjem žádostí: 17.10.-20.11.2023.

 

Způsobilí žadatelé:

- obce a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí

- fyzické a právnické subjekty, jejichž předmět podnikání souvisí s oblastí cestovního ruchu (včetně turistických informačních center)

 

Dotace:

Pro účel 1: 100.000 Kč – 400.000 Kč

Pro účel 2: 50.000 Kč – 200.000 Kč

Podmínkou podání žádosti je doložení stanoviska oblastní DMO – pro Krkonoše tedy DMO Krkonoše – svazek měst a obcí. Abychom mohli stanovisko vydat, zašlete nejpozději do 18.11. váš záměr do kanceláře DMO Krkonoše.

Veškeré dokumenty a přílohy  jsou dostupné na webu Dotačního portál KÚ KHK

 

Kontaktní osoby pro dotaci:

Ing. Petra Vaněčková – konzultace při vyplňování žádosti o dotaci, administrace dotačního programu

Kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 702 185 678, e-mail: pvaneckova@kr-kralovehradecky.cz

Bc. Daniela Matušková – odborné záležitosti žádostí včetně specifických hodnotících kritérií

Kontakt: oddělení kultury a CR, tel: 601 073 929, e-mail: dmatuskova@kr-kralovehradecky.cz

Další aktuality

Po velmi pozitivní zpětné vazbě na předchozí ročníky se Nadačním fondem Škoda Auto společně s Hub Mladá Boleslav rozhodli znovu...
Naši kolegové z kongresové kanceláře pro Pardubický kraj pořádají první ročník odborné konference Enjoy the Event, která proběhne 20. 3...
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo nový dotační program na podporu pořádání farmářských trhů. V příloze posílám podmínky tohoto dotačního programu, důraz...