DMO Krkonoše - nejlepší turistický produkt

Dvojí ocenění pro Krkonoše! Pohádkové Krkonoše a Sedmkrát na Dotek uspěly ve Velké ceně cestovního ruchu

Minulý víkend (15.–17. března) proběhl v Praze tradiční mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday World a Region World. V rámci zahajovacího dne byla předána ocenění vítězům Velké ceny cestovního ruchu. Jednu z nich převzala také Destinační společnost Krkonoše, která se se svými Pohádkovými Krkonošemi umístila na druhém místě v kategorii Nejlepší turistický produkt v cestovním ruchu, která se každoročně těší velkému zájmu. Tentokrát se do ní přihlásilo celkem 27 projektů.

Cenu za DMO Krkonoše převzala Alena Cejnarová, která za projektem Pohádkové Krkonoše již několik sezón stojí. „Máme z toho velkou radost. Pohádkové Krkonoše jsou naše srdcovka a jsme moc vděční, že projekt porota vnímá takto kladně. Rozhodně nás to motivuje do dalších let. Stejně tak nás těší stále rostoucí obliba produktu mezi návštěvníky i místními rodinami. Takto rozsáhlý počin by se ovšem neobešel bez podpory v území. Touto cestou bych chtěla moc poděkovat nejen partnerům, ale také všem razítkovacím místům za skvělou spolupráci a zájem podílet se aktivně na produktu a jeho dalším rozvoji,“ řekla Cejnarová a dodala, že na příští sezóny chystá destinační společnost v Pohádkových Krkonoších několik inovací. 

Podle poroty, která cenu udělovala, se jedná o perfektní projekt pro rodiny s dětmi, který motivuje navštěvovat a objevovat i méně známá místa. Porota ocenila také hezké grafické zpracování v tradičním stylu.

Razítkovací hra Pohádkové Krkonoše tvoří komplexní nabídku aktivit pro rodiny s dětmi, které tráví dovolenou, víkend či výlet v Krkonoších. Síťuje vhodná místa pro tuto cílovou skupinu a funguje na principu partnerství destinační společnosti s informačními centry, provozovateli tradičních služeb, dobrovolnými spolky i regionálními výrobci. Hlavním lákadlem produktu je bezesporu postava Krakonoše a jednoznačná linka s Krkonošskými pohádkami Marie Kubátové, kterou uživatelé snadno objeví. Veškeré ilustrace vznikly přímo pro potřeby produktu a jsou dílem akademické malířky Renáty Oppeltové. Pohádkové postavy mají svůj příběh a úlohu v rámci produktu, kterým děti zároveň provázejí. Stěžejní aktivitou produktu je razítkovací hra. Do té je zapojeno 40 výletních cílů v rámci celého regionu. 

Kromě DMO Krkonoše cenu převzal také DOTEK – Dům obnovy, tradic, ekologie a kultury v krkonošském Horním Maršově. Konkrétně v kategorii Nejlepší udržitelný projekt, kde získal druhé místo za projekt Sedmkrát na Dotek. Cenu převzala paní Hana Kulichová. 

„Udržitelnost je v současné době velmi aktuální a naléhavá výzva nejen pro cestovní ruch. Jsem ráda, že se v této soutěži zohledňují přínosy či dopady turistických produktů a projektů na místo, přírodu a místní komunity. Ocenění jsme získali za to, že jsme názornou ukázkou toho, jak lze realizovat udržitelný cestovní ruch v praxi – od fungování ubytovacího zařízení se značkou Ekologicky šetrná služba-Ecolabel až po nabídku informačních a interpretačních služeb spojených v produkt šetrného turismu 7x na DOTEK, který má regionální značku Krkonoše – originální zážitek. Deset let nabízíme zážitkové cesty, questy, terénní programy především pro rodiny s dětmi, řemeslné dílničky, akce pro veřejnost. V domě poskytujeme komentované prohlídky a dům slouží také jako výuková pomůcka pro školní skupiny, které k nám jezdí na vícedenní pobyty. Naším heslem je „přijít – prožít –porozumět“ - klademe důraz na porozumění a hlubší vhled do místního přírodního a kulturního dědictví, který umožní návštěvníkům pochopit vývoj a osudy zdejší krajiny a jejích obyvatel i náhled do života místní komunity,“ řekla k ocenění Hana Kulichová. 


O soutěži

Soutěž Velká cena cestovního ruchu zviditelňuje výjimečné počiny v oblasti cestovního ruchu, upozorňuje na atraktivní novinky a má napomoci pracovníkům státní správy i soukromým subjektům působícím v tomto oboru při vytváření komunikačních strategií a efektivním oslovování cílových skupin. Tradičním organizátorem soutěže je společnost COT group, partnerem a spoluorganizátorem 17. ročníku byla společnost ABF, pořadatel mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD, neméně důležitým partnerem pak Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Soutěžní projekty posuzují v každé kategorii samostatné odborné poroty – tvoří je odborníci na marketing, cestovní ruch, grafický design, destinační management a příbuzné disciplíny, stejně jako členové akademické obce či profesních svazů a zástupci organizátorů. (Zdroj: COT group)

Kontakty pro bližší informace:

  • Magdaléna Škapová, DMO Krkonoše, 731 910 267, mskapova@krkonose.eu 
  • Hana Kulichová, DOTEK, Horní Maršov, 739 203 204, hana.kulichova@ekologickavychova.cz

Další aktuality

Destinační společnost Krkonoše (DMO Krkonoše) se již tradičně zúčastnila Pikniku nad Odrou, jednoho z největších festivalů pod širým nebem v...
Při dnešní příležitosti 61. výročí založení Krkonošského národního parku si připomeňme, že je to přesně 30 let, co lesy na...
Jak silná je regionální identita obyvatel mapuje projekt Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.