Logo CzechTourism

Eventová výzva CzechTourism 2022

Byla vypsán eventová výzva CzechTourismu pro rok 2022. V rámci území bude při hodnocení podporováno zapojení unikátních a signifikatních akcí, které mají přesah do zahraničí.

Základní nastavení výzvy:

  • Hlásit se mohou veškeré sportovní i kulturní eventy a to po dobu 30 dnů od spuštění příjmu žádostí. Tj. do 4. 12. do 18:00.
  • Jako vždy se jedná se o spolupráci na bázi nákupu mediálního prostoru a marketingového plnění pro účely propagace ČR a jednotlivých krajů, jako destinace. Nejedná se tedy o dotační titul. 
  • Eventy s globálním zásahem a TOP eventy bude vybírat odborná meziresortní komise na základě výsledků vyhodnoceného evaluačního formuláře.  
  • Regionální eventy, významné pro daný kraj, pak budou vybírat na základě vyhodnocení evaluačního formuláře krajští koordinátoři. Vybrány budou za každý kraj 3 eventy, kde by měl být zastoupen minimálně jeden sportovní a jeden kulturní event. Finanční alokace na spolupráci s regionálními eventy je 30.000,- resp. 50.000,- vč. DPH/event, dle rozsahu dodaného plnění. 
  • Dokument s detailním procesem hodnocení je přílohou.
  • Žádosti je možné podávat po registraci na webu.
  • Kontakt pro více informací o výzvě: Lukáš Bajer

 

Informace

Ke stažení
pdf (299.91 KB)

Další aktuality

Ekologická výchova Správy Krkonošského národního parku nabízí jedenáct vyzkoušených přednášek o Krkonoších vhodných do online výuky základních a středních škol. Lektoři Správy KRNAP tím reagují na opatření k omezení onemocnění Covid-19, která nutí některé základní a střední školy k návratu k online výuce. Lektoři těmito přednáškami, podobně jako na jaře 2021, pomohou učitelům se stále ještě netradiční výukou online o Krkonoších v nejrůznějších koutech České republiky.
Níže naleznete informaci o dotačním programu Královéhradeckého kraje.
Dne 1.11.2021 v 8:00 hod. byl spuštěn dotační program vyhlášený MPO s názvem„Obchůdek 2021+“ (lhůta pro podání žádosti o dotaci končí 30.11.2021).