Krkonoše analýza - dotazníky

Krkonoše analýza - dotazníky

V rámci přípravy Strategie rozvoje cestovního ruchu v Krkonoších 2025–2030 si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku pro místní obyvatele. Cestovní ruch je jistě odvětvím budoucnosti, musí se však rozvíjet tak, jak si přejí místní obyvatelé. Svým zapojením, tedy vyplněním tohoto dotazníku, nám velmi pomůžete při stanovení priorit strategie rozvoje naší oblasti.

Dotazník pro místní obyvatele naleznete zde

Jste-li zástupce odborné veřejnosti a aktérů cestovního ruchu, můžete vyplnit i dotazník pro odbornou veřejnost. Obracíme se na Vás z důvodu Vaší participace a zainteresovanosti v oblasti cestovního ruchu, a proto nás velmi zajímá Váš odborný názor. Svým zapojením, tedy vyplněním tohoto dotazníku, nám velmi pomůžete při stanovení priorit strategie rozvoje naší oblasti.

Dotazník pro obornou veřejnost naleznete zde

Případně je možné využít QR kód v příloze.

Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 5-10 min a jeho vyplnění je zcela anonymní. 
Prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku do čtvrtka 20. 6. 2024.

Velmi Vám děkujeme za Vaše názory a čas, který budete věnovat tomuto výzkumu.


Za turistickou oblast Krkonoše


Ing. Eva Šulcová
ředitelka
Destinační společnost pro TO Krkonoše
Krkonoše - svazek měst a obcí

Informace

Ke stažení

Další aktuality

Správa Krkonošského národního parku ve snaze ochránit vzácnou a zranitelnou přírodu vrcholu Sněžky před náporem neukázněných návštěvníků opět – již...
Přijměte pozvání na půldenní zážitkový seminář na téma Komunikace s osobami se zdravotním postižením, který proběhne dne 26. června 2024...
Hned dva press tripy proběhly na sklonku května a začátku června na území Krkonoš. Oba dva pod taktovkou destinační společnosti...