Krkonoše - originální produkt

Krkonoše - originální produkt

Na území Krkonoš se můžete při nákupech setkat s výrobky označenými speciálním logem Krkonoše – originální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Krkonoších. Značku uděluje Místní akční skupina (MAS) Krkonoše (jejíž členem je také Svazek měst a obcí Krkonoše) řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům. Značení místních výrobků je jednou z možností, jak spojit ochranu přírody s hospodařením člověka. Značka prosperuje díky výjimečnosti Krkonoš jakožto území se zachovalou přírodou, které je národním parkem a zároveň součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000.