Pojizerský pacifik

Krkonošská železnice má svůj význam

Železnice, jak víme, protíná Krkonoše, resp. jejich podhůří. Vlní se zdejší krajinou a pohled z vagonu nabízí krásné výhledy. Navíc železniční stanice Martinice v Krkonoších i s areálem je od července roku 2016 pod ochranou státu prohlášením za kulturní památku ČR. Leží na neelektrifikované celostátní dráze Trutnov hlavní nádraží – Chlumec nad Cidlinou a zároveň je odbočnou stanicí neelektrifikované regionální dráhy Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Svou nadmořskou výškou 482,970 m n. m. je nejvýše položenou stanicí na obou tratích.

Na druhou stranu na zdejší železnici stojí některé nádražní budovy (např. v Hrabačově a Rokytnici nad Jizerou) opuštěné a v dezolátním stavu. Zatéká do nich, chátrají. Správa železnic je chtěla zbořit. Jan Sobotka, spolu s několika starosty obcí a Petrem Pěničkou ze Spolku Martinice, absolvovali jednání na Správě železnic, vedené s cílem zachování, resp. zakonzervování budov nádraží. Jan Sobotka k tomu uvádí: „Jednání se posunulo pozitivním směrem. Dohodli jsme, že bourání starých budov nádraží není v plánu. Naopak jsme získali příslib spolupráce ve smyslu vrátit budovám relativně původní stav. Chceme společně řešit využití a rekonstrukce. Bude na samotných obcích, Svazku Krkonoše a Spolku Martinice, co a jak s nimi dál. Je zadáno zpracování studie, která napoví, co a jak dává ekonomicky smysl a jak s budovami nádraží naložit. Varianty projektů využití jsou různé, od bezplatného převodu na obce, po majetkové spolu podíly se Správou železnic, aj. O výsledku vás budu průběžně informovat,“ uzavřel J. Sobotka                              

Projděte Naučnou stezku nádraží Martinice

Stezka okolo areálu železniční stanice Martinice v Krkonoších vznikla díky Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších. Má devět zastavení, na kterých se dozvíte zajímavé informace o jednotlivých budovách a technických zařízeních, jejich původním, a často i současném, účelu a funkci. Stezka vede po silnici od nádraží před samoobsluhu, následně zpět pod viaduktem okolo zvoničky k vodárně a cestou nad nádražím k bývalému strážnímu domku. Délka je 1,3 km od startu až k poslednímu devátému zastavení, a stejnou vzdálenost ujdete i cestě zpět.

Vydejte se na výlet Pojizerským Pacifikem

Na výstavbě regionální železnice mají hlavní zásluhu Jan hrabě Harrach a tehdejší místní podnikatelé. Dráha významně přispěla k hospodářskému rozvoji kraje, jehož se stala neodmyslitelnou součástí.

Pro oživení železnice i údolí a posílení turistické atraktivity, připravila destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí pro letošní letní víkendy zajímavý program. Každou sobotu od 10. 7. do 28. 8. 2021 zve na výlety Pojizerským Pacifikem s kulturním programem

Informace

Ke stažení

Další aktuality

Stačí si ve spolupracujících krkonošských informačních centrech nebo na jednom z razítkovacích míst zakoupit brožurku Pohádkové Krkonoše - razítkovací hra
Po kolaudaci a slavnostním otevření je nový vyhlídkový lesopark na vrchu Stráž zpřístupněn veřejnosti. Nese název HLÍDKA NA STRÁŽI.
Kniha Toulky podkrkonošskou minulostí předkládá místním patriotům a milovníkům Podkrkonoší malou historickou vlastivědu většiny obcí bývalého vrchlabského okresu. Pro autora