MAS Krkonoše

MAS Krkonoše

Místní akční skupina (MAS) Krkonoše je občanským sdružením, které vzniklo v září 2005. MAS Krkonoše vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu Krkonoše a krkonošského podhůří činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto regionu.