Logo Královéhradeckého kraje

Nový dotační program pro pořadatele farmářských trhů

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo nový dotační program na podporu pořádání farmářských trhů. V příloze posílám podmínky tohoto dotačního programu, důraz je kladen na lokálnost – podmínka 80% účasti producentů z našeho a sousedních krajů. Uznatelné náklady jsou nastavené od 1. 1. 2024 do 24. 12. 2024, abyste mohli případně uplatňovat i náklady související s adventními a vánočními trhy, pokud budou splňovat požadavky programu. Dotace je ve výši 70% uznatelných nákladů a lze použít na marketingové aktivity související s propagací trhů a doprovodný program. Výše dotace je 30 - 70 tis. Kč. Oprávněnými žadateli jsou i „noví“ pořadatelé trhů, kteří tuto aktivitu budou realizovat poprvé v roce 2024. Lhůta pro podávání bude od 29.2.2024 8:00 do 13. 3. 2024 14:00, žádosti se podávají prostřednictvím dotačního portálu plně elektronicky.

Další aktuality

Jak silná je regionální identita obyvatel mapuje projekt Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Platforma pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími, to je...
Ani na jaře 2024 jsme nezaháleli a pro spolupracující informační centra a partnery destinační společnosti pro Krkonoše připravili řadu podnětných...