PSK2020 + Aktuální informace k IROP 2021-2027

Dne 1. 7. 2022 byl Programový dokument IROP 2021-2027 schválen Evropskou komisí.

 

V návaznosti na toto schválení proběhl dne 12. 7. první řádný Monitorovací výbor, na kterém došlo ke schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách, systému hodnocení projektů i harmonogramu výzev pro rok 2022.

Všechny tyto schválené podklady naleznete zde.

 

Více informací:

Ing. Jan Přibáň, MBA 
vedoucí odboru 

Odbor fondů a programů EU
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: +420 377 195 667
mob.: +420 777 353 611

e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

Další aktuality

Máte inspirativní projekt, kterým byste se rádi pochlubili? Využili jste ve vaší obci chytrá řešení či inovace? Přihlaste se do...
Rádi bychom vás informovali o chystané akci Porta Aperta, kterou ve spolupráci s koordinátory regionálních značek organizuje Asociace regionálních značek.
Pohádkové Krkonoše jsou kompletní nabídkou her a zábavy pro děti všech věkových kategorií. Hlavní linkou je razítkovací hra, shrnutá v malované brožurce. Tu lze koupit v krkonošských turistických informačních centrech.