Seminář k přeshraničnímu programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

Dne 23. listopadu 2022 od 10 hodin se bude v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje konat regionální seminář k novému přeshraničnímu programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027.

Více informací, včetně odkazu na registrační formulář, naleznete zde.

Mezi priority programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027 patří spolupráce složek IZS, spolupráce v oblasti ochrany přírody, péče o přírodní zdroje a snižování znečištění, cestovní ruch (investiční a neinvestiční aktivity v širokém rozsahu), doprava (silnice, železnice, digitalizace v dopravě), spolupráce institucí a obyvatel (kulturní, společenské, volnočasové, sportovní a další aktivity), podnikání (přeshraniční služby pro podnikatele, přístup k inovačním a výzkumným/výzkumně-rozvojovým službám). Součástí programu bude opět Fond malých projektů.

Informace

Další aktuality

Informujeme vás o připravovaných změnách ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od neděle 11. prosince 2022.
Určitě se vám někdy stalo, že jste nebyli spokojení s úrovní ubytování, ačkoli jste se rozhodli podle počtu hvězdiček a...
Nejvyšší české hory jsou silná značka a vzbuzují u téměř 80 % dotazovaných pozitivní emoci 1/5 lidí potřebu vyžití mimo...