MMR

Výzva MMR - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro podprogram: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D721).

Harmonogram výzvy 

 • Žádosti budou přijímány nejpozději do 17. prosince 2021, do 12 hod. (včetně),
 • Lhůta výzvy 1. října 2021 – 17. prosince 2021
 • Zahájení příjmu žádostí 1. října 2021 
 • Ukončení příjmu žádostí 17. prosince 2021, 12:00 hodin 
 • Nejzazší termín ukončení realizace akce 30. listopadu 2023 
 • Nejzazší termín ukončení financování akce 30. listopadu 2023  

Forma a výše dotace

V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech je poskytována podpora formou systémové dotace, na kterou není právní nárok. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč.

Příjemcem dotace může být:

Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit

 • územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí), organizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),
 • mikroregiony/DSO5 spravující destinaci přesahující administrativní hranice (spolupráce na realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu),
 • oblastní organizace destinačního managementu ,
 • geoparky,
 • NNO7 působící v cestovním ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu,
 • podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO),
 • církve a náboženské společnosti. 

Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

 • podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) 

Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

 • územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí), organizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou krajských muzeí),
 • provozovatelé certifikovaných TIC8,
 • geoparky,
 • NNO působící v cestovním ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu,
 • organizace destinačního managementu,
 • mikroregiony/DSO (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností)
 • církve a náboženské společnosti.

Informace

Další aktuality

O parostrojní železnici, jejíž vlakové spojení propojilo Martinice v Krkonoších, Jilemnici, Hrabačov, Víchovou nad Jizerou, Horní Sytovou, Poniklou, Jablonec nad...
III. Turistické fórum "Cestovní ruch v příhraniční oblasti Krkonoš, Jizerských hor a Lužic" se konal 8. října 2021 ve Szklarske...
Podobně jako v minulém roce i během letošních letních prázdnin Správa KRNAP pečlivě sledovala intenzitu a vývoj návštěvnosti zejména v hřebenových partiích Krkonoš.