20 let veřejně prospěšné práce pro Krkonoše

Krkonoše – svazek měst a obcí věnuje zvýšenou pozornost kromě cestovního ruchu celému širokému tématu regionálního rozvoje. Cílem snažení je...
Jednou z hlavních rolí Svazku Krkonoše je koordinační činnost. Rozdělení Krkonoš administrativním členěním do dvou krajů nutí zástupce veřejných i...
Mobilní aplikace - průvodce po Krkonoších V období absence responzivních webových stránek a poptávce po informacích v chytrých i starších...